Att gilla sig själv är en bra början

Varje år sjukskrivs närmare 40 000 människor i utmattningsrelaterade sjukdomar. Sämst mår unga vuxna, där en fjärdedel går runt med svår ångest, samtidigt som allt fler unga blir perfektionister, med omöjliga krav på sig själva och andra. Kursen går igenom orsaker till nedstämdhet och stress, vanliga fallgropar och hur du själv kan bygga upp din inre motståndskraft mot stress. När kursen är klar har du ett konkret verktyg som hjälper dig hantera oro och stress. Resultatet är känslan av inre motivation och ett förhållningssätt med en ljusare och mer realistisk syn på dig själv.

Kursen lanseras 2-3 gånger per år - nästa kurstillfälle annonseras separat