Den största begränsningen är dina egna tankar

Det är lätt att fastna i känslor som tvivel och otillräcklighet. Men att älta eller oroa sig för framtiden tar energi och stjäl fokus från det som är viktigt här och nu. Sådant du brinner för och vill genomföra.

I kursen tittar vi på hur allt hänger ihop och hur det vi tänker påverkar våra känslor, handlingar och vår kropp. Vi går igenom hjärnans plasticitet och hur vi med övningar och träning kan skapa nya tankemönster. Resultatet är större fokus på nuet, bättre impulskontroll och tillit till din egen förmåga. Du blir medveten om att tankar både kan hämma och stärka dig, och att det är du själv som väljer vad du ska tro på.

Kursen lanseras 2-3 gånger per år - nästa kurstillfälle annonseras separat